WYKAZ GN.17.2021

WYKAZ GN.17.2021

 Załącznik do Zarządzenia Nr GN.17.2021 Burmistrza  Miasta Redy z dnia01 czerwca 2021r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy,przeznaczonej do sprzedaży.